William Henry Harrison ESTES Jane KEITH Malinda ESTES Bluford ESTES Katherine or Kathleen ESTES Mary J ESTES William H ESTES Priscilla ESTES John I ESTES Rebecca ESTES Thomas ESTES America J ESTES America SMITH Mini tree diagram

James M ESTES

1837 -

Life History

1837

Born

23rd Aug 1862

Married Jane KEITH in Saline County, Illinois USA

Page created using GEDmill 1.11.0